ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Madde 1
Taraflar

1-İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir taraftan Giyim Sanatkârları Sanayi Sitesi 2 Ada A Blok No:101 Başak şehir / İSTANBUL adresinde mukim ANİNDA EMLAK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA VE REKLAMCILIK A.Ş (Bundan böyle kısaca " ANİNDAEMLAK.COM " olarak anılacaktır) tarafından işletilmektedir.

Anindaemlak.com diğer taraftan aşağıda tanımlanan Web Sitesi’nde yer alan üyelik başvuru formu doldurarak anindaemlak.com’un işbu Sözleşme kapsamında vereceği hizmetlerinden yararlanma talebinde bulunan müşteri ( bundan böyle “Üye” olarak adlandırılacaktır ) arasında yapılmıştır. İşbu sözleşme, üye’nin üyelik başvurusu formunu tam olarak doldurup, üyelik sürecini tamamlaması, seçtiği hizmet paketine ait ücreti tam olarak ödemesi ve anindaemlak.com’un onayı ile tamamlanır ve yürürlüğe girer.

2- Üye, üyelik başvuru formunda “Kayıt Formu” başlığı altında verdiği kişisel/firma bilgilerinin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye bu bilgiler arasında yer alan adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, bu adreste meydana gelen herhangi bir değişikliği yazılı olarak anindaemlak.com’a bildirmediği takdirde bu adrese gönderilecek tüm tebligatların geçerli olacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

3- Üye, üyelik işlemlerini tamamlayarak işbu Sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını, ayrı bir sözleşme öncesi bilgilendirme yapılmasını istemediğini ve sözleşmede belirtilen ve Web Sitesi’nde de yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını, bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder. Taraflar, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 3. ve 4. maddelerinin 1. ve 2. fıkralarında yer alan hususların uygulanmayacağı konusunda da mutabık olduklarını beyan ve kabul ederler.

Üye Profil Sayfası: "Üye"nin "anindaemlak.com"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetler"den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep eden bilgilerini girdiği sadece "Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Üye"ye özel sayfa.

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

"Kullanıcı"; " anindaemlak.com"da yer alan hiçbir bilginin ve içeriğin gayrimenkulün yapısı, değeri, arsa ve tapu bilgileri veya başka bir konuda bir tavsiye, öneri vb. niteliğinde olmadığını, " anindaemlak.com"da yer alan uzman görüşleri de dahil olmak üzere tüm bilgilerin genel bilgi vermek amacıyla yer aldığını kabul ve beyan eder. "Kullanıcı" ayrıca " anindaemlak.com" üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak "anindaemlak"in herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.


Web Sitesi

1- İşbu Sözleşme kapsamında Üye’nin yararlanacağı Web Sitesi, anindaemlak.com tarafından oluşturulan ve işletilen “www.anindaemlak.com” adresli web sitesidir.

2- Web Sitesi, gayrimenkul alım satımı yapmak veya kiralamak isteyenlerle bu ürünlerle ilgilenmek isteyen son kullanıcıyı bir araya getirmek amacıyla kurulmuş, internet üzerinden ulaşılan elektronik bir platformdur. Web Sitesi’nin amacı, elektronik bir buluşma ortamı yaratarak gayrimenkul alım, satım ve kiralama işlemlerini kolaylaştırmaktan ibarettir.

3 – anindaemlak.com, Web Sitesi’nin (Üye dahil) üyeler ve son kullanıcılar tarafından ne şekilde kullanılacağını, üyelerin ve son kullanıcıların birbirleriyle ne şekilde iletişim kuracaklarını, ne tür işlemlerin yapılabileceğini, bu işlemlerin ne şekilde yapılacağını, ilanlarla ilgili her türlü kuralı, Web Sitesi’nin hangi fonksiyonları ifa edeceğini belirlemeye, Web Sitesi üzerinden yapılacak işlemlere süre ve miktar koşulları ve/veya minimum ve/veya maksimum sınırlar koymaya, istediği zaman ve istediği şekilde bunları iptal etmeye, değiştirmeye ve Web Sitesi’nin işletilmesi için gerekli gördüğü tüm tedbirleri almaya tek başına yetkilidir. Üye, anindaemlak.com’un bu yetkisini kabul etmiş ve buna uygun hareket etmeyi taahhüt etmiştir.

Kullanıcı/Kullanıcılar: " anindaemlak.com " a erişen gerçek ve tüzel kişiler.Madde 2

Web anindaemlak.com’un KURUMSAL ve BİREYSEL üyeler tarafından kullanılması

*** 1 Ocak 2017'ye kadar tüm üyelikler ücretsizdir.

Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetler üyeler tarafından, erişim hakkı sınırlamaları ve anindaemlak.com’un uygun göreceği diğer kriterlere göre farklı abonelikler tesisi suretiyle kullanılabilmektedir. anindaemlak.com’un, bu abonelik tiplerini dilediği gibi tespit etmeye, ilave türler ihdas etmeye, mevcut türleri kaldırmaya, türlerin içerik ve kapsamlarında değişiklik yapmaya yetkilidir. Web Sitesi’nde sadece ziyaret amacıyla bulunan son kullanıcılar, sadece anindaemlak.com’un kamuya açık olmasını uygun gördüğü ve dilediği zaman değiştirebileceği sınırlı bilgilere ücretsiz olarak ulaşabilirler. Bu bilgiler son kullanıcılar tarafından fikri mülkiyet hakları ile ilgili hükümlere uymak kaydıyla ve mesleki ve ticari olmayan amaçlarla kullanılabilir.

1- Üye’nin, tercih ettiği ve satın almak istediği abonelik paketi başvuru formunda yer almaktadır. Abonelik paketinde, Üye’nin satın aldığı abonelik türünün kapsamı, koşulları, fiyatı ve benzer konuları düzenlenmiştir. Üye’nin işbu Sözleşme kapsamında yararlanacağı hizmet, tercih edip satın aldığı abonelik paketinin kapsam ve koşullarıyla sınırlıdır.

2- Üye Web Sitesi’ni, işbu Sözleşme’nin, Sözleşme hükümlerine göre yürürlüğe girmesinden sonra kullanmaya başlayabilecektir. Web Sitesi’nin ve genel olarak sistemin Üye tarafından kullanılması için gerekli her türlü teknik donanım ve yazılımın temini Üye’nin kendisine aittir.

3- Üye, Web Sitesi’ni anindaemlak.com tarafından kendisine verilecek kullanıcı adı ve şifresi vasıtasıyla kullanabilecektir. Kullanıcı şifrelerinin muhafazası, gizliliğinin sağlanması ve denetlenmesi sorumluluğu Üyelere aittir. Kullanıcı adlarının ve kullanıcı şifrelerinin değiştirilmesi, Üye’nin bu konudaki talebinin anindaemlak.com tarafından kabul edilmesine bağlıdır.

4- anindaemlak.com Üye’ye verilen hizmeti her zaman tek taraflı olarak sürekli veya geçici olarak durdurabilir. Üye anindaemlak.com’un bu yetkisini peşinen kabul eder. Bu durumda anindaemlak.com’un sorumluluğu, Üye tarafından satın alınan hizmetin bedelinin kullanılmamış olan hizmete tekabül eden kısmının Üye’ye iadesi ile sınırlıdır.

5- Üye, Web Sitesi’nde yayınladığı ilanın içeriğiyle ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumludur. İlan bilgileri içerisindeki gerçek dışı fiyat, metrekare, açıklama, kat sayısı gibi parametreler olduğundan veya Üye’nin ilanı yayınlama yetkisinin olmadığından şüphelenilmesi halinde ilan, Üye’ye danışılmaksızın anindaemlak.com tarafından sistemden kaldırılabilir.

6- Üye tarafından Web Sitesi’ne girilen ilan içerisinde yer alan fotoğrafların emlak ile ilişkili olması, Üye’nin logo, tanıtım görseli vb. unsurları içermemesi gerekmektedir. Sistemde bulunan diğer ilanlardan ayrışmak maksadıyla ve haksız rekabet yaratmak amacıyla ilan resimlerinin üzerine herhangi bir yazı, ikon, şerit, çerçeve yerleştirilmesi fotoğrafın yayından kaldırılmasına sebep olabilir.

7- Üye, aynı gayrimenkulle ilgili sadece bir adet ilan yayınlayabilir. Aynı emlak ile ilgili girilecek çoklu kayıtlar mükerrer ilan sayılacaktır. Mükerrer ilanlar haksız rekabete yol açtığından ötürü sistemden ilan sahibine bilgi verilmesine gerek olmaksızın tamamen kaldırılabilir.

8- Üye tarafından Web Sitesi’ne girilen “ilan” başlığı içerisinde yalnızca ilanda söz konusu olan gayrimenkule ait bilgiler verilebilir. İlan başlığı içerisinde iletişim bilgisi gibi haksız rekabete yol açabilecek bilgilerin yer verilmesi ilanın yayından kaldırılmasına sebep olabilir.

9- Web Sitesi’ndeki “ilan” başlığı içerisinde Türkçe karakterler, Türk alfabesinde bulunmayan X, W, Q harfleri, rakamlar, nokta(.), virgül(,), ünlem(!) noktalama işaretleri kullanılabilir. Bu karakterlerin dışında kullanılacak alfanumerik olmayan, rekabete gölge düşürecek her hangi bir karakterin ilanlarda yer alması yasaktır.

10- Satılmış ya da kiralanmış gayrimenkullere ait ilanlar, Üye tarafından arşivlenmelidir. Anindaemlak.com web Sitesi’ndeki operasyonu tamamlanmış ilanları belirli periyotlarla sistem haricine çıkarma hakkını saklı tutar. Bu işlem sonrasında doğacak yedekleme problemlerinden anindaemlak.com sorumlu değildir.

11- Web Sitesi’ne Üye tarafından girilen ilan bilgilerinin doluluğu ve doğruluğu, fotoğrafların kalitesi ve geçmiş hareketler göz önünde bulundurularak Üye’ye ait ilanlar anindaemlak.com tarafından değerlendirmeye tabi tutulabilir. İlan yayınlama kurallarının Üye tarafından sıklıkla ihlal edilmesi halinde, Sözleşme anindaemlak.com tarafından bildirimsiz ve süre verilmeksizin tek taraflı olarak feshedilebilir. anindaemlak.com, ilan bilgilerini daimi olarak doğru ve hatasız giren diğer üyeleri, haksız rekabete yol açmayacak şekilde sistem algoritması yoluyla ödüllendirerek, o üye veya üyelere ait ilanların öne çıkmasını sağlayabilir.

12- Üyenin ilan yayınlama kurallarına riayet etmemesi halinde, anindaemlak.com Üye’ye ait ilanlardaki bilgilerinin bir kısmı ya da tamamının yayından kaldırma hakkını saklı tutar.

13- anindaemlak.com, Üye’nin portföyüne eklediği tüm ilan bilgilerini ve resimleri Web Sitesi’nin formatına bağlı kalarak yayınlayacaktır. anindaemlak.com’dan kaynaklanmayan teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamadığı hallerde Kurumsal ve Bireysel Üye, anindaemlak.com’u sorumlu tutmayacağını ve bu nedenle herhangi bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

14- Üye’nin işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden yararlanabilmesi için üyelik bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması ve Web Sitesi’nde kapsamı ve ücret bilgileri ayrıntılı olarak belirtilen ürün paketlerinden seçmiş olduğu pakete ilişkin ücreti Kredi Kartı veya EFT/havale suretiyle anindaemlak.com’a ödemesi gerekmektedir. anindaemlak.com’un Sözleşme konusu hizmeti Üye’ye sunma yükümlülüğü, hizmetin satın alınması ile ilgili olarak Üye tarafından verilen kredi kartı limitinin hizmet bedelini karşılayacak düzeyde olması ve anindaemlak.com’un işbu kredi kartı vasıtasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması veya Üye tarafından Sözleşme konusu hizmet bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle anindaemlak.com’a ödenmiş olması şartına bağlıdır. Aksi takdirde Üye anindaemlak.com üzerinden üyelere sağlanan hizmetlerden hiçbir suretle yararlanamaz.Madde 3
Ücret

1 - Üye, satın aldığı abonelik paketinde belirtilen ücret veya ücretleri, abonelik paketinde belirtilen şekilde ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ücretler, satın alınan abonelik paketindeki süre için geçerlidir. Süre sonunda, yeni abonelik bedeli ödenip, abonelik yenilenmediği takdirde, Üye’nin hizmetten yararlanma hakkı da otomatik olarak ve bir bildirime gerek kalmaksızın sona erer. Anindaemlak.com her zaman tarifelerde değişiklik yapabilir. Anindaemlak.com’un internet, e-posta veya Web Sitesi yoluyla tarife yayınlaması, Üye’ye yapılmış tebligat yerine geçecektir. Üye, Anindaemlak.com’un tarafından bu tarifelerde değişiklik yapılması halinde yeni tarifelere uymayı kabul ve taahhüt etmiştir. Ancak, tarife değişiklikleri kararlaştırılmış ve satın alınmış abonelik ücretlerine yansıtılmaz.

2 - Bu Sözleşme altında tahakkuk eden ücretler Anindaemlak.com’a net olarak ödenir. Yasal olarak ödenmesi gereken KDV, stopaj gibi diğer her türlü ödeme ve vergiler söz konusu olursa, bunlar ücretin dışında olup, Üye tarafından ayrıca ödenir.

3 - Anindaemlak.com Üye’nin bir işlem yaptığı sırada işbu Sözleşme’ye veya iyiniyet kurallarına aykırı davrandığı, üçüncü kişilerin haklarını veya yasaları ihlal ettiği veya sistemin iyi bir şekilde işlemesini engelleyecek şekilde davrandığı kanısına varırsa veya Üye’nin işlemleri veya ilanları ile ilgili şikayetler alırsa, hiç bir ön bildirime ihtiyaç duymaksızın, Üye’nin yapmakta olduğu işleme müdahale edebilir, işlemi durdurabilir, ilanların yayınını engelleyebilir, Üye’yi sistemden çıkarabilir, Üye’nin sisteme girmesini engelleyebilir, diğer üyelere veya üçüncü kişilere, Üye’yle ilgili uyarılarda bulunabilir ve gerekli göreceği diğer tüm tedbirleri alabilir.

4 - Üye tarafından ödenmesi gereken ücretin ödenmemesi halinde Anindaemlak.com’a hizmet vermez. Ancak herhangi bir sebeple hizmetin verilmeye başlanmış olması halinde, Anindaemlak.com tarafından hizmet tek taraflı olarak durdurularak Sözleşme derhal ve tek taraflı olarak feshedilebilir ve üyelik ücreti üzerinden üyelik tarihinden başlayarak aylık %3 temerrüt faizi tahakkuk ettirilir.

5 - Üye, Web Sitesi’ne vereceği ilanların, aksi duyurulmadığı sürece sadece Web Sitesi’nde yayınlanacağını, yapılan anlaşmanın ve ödenen ücretin Anindaemlak.com’a bağlı herhangi başka bir mecrada ilan kullanımını kapsamadığını peşinen kabul etmiştir. Üye ayrıca, Anindaemlak.com’un diğer yazılı ya da görsel mecralarla birlikte yapacağı olası kampanyalara katılması ya da oluşturacağı olası ürün paketini satın alması durumunda, bu ürünlerin diğer mecraların yayın koşullarına bağlı kalınarak kullanılabileceğini peşinen kabul etmiştir.Madde 4
Gizlilik

1 - Web Sitesi’nde makul güvenlik tedbirlerinin alınması Anindaemlak.com’un sorumluluğundadır. Bu koruma, e-posta gibi yollarla gönderilen bilgiler için etkili değildir. Anindaemlak.com, Üye ile ilgili olarak elde ettiği bilgileri, bu Sözleşmede belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla kendi ticari sırlarına gösterdiği özen derecesinde gizli tutacaktır. Bu bilgilere işbu Sözleşme kapsamındaki hizmeti yerine getirmek amacıyla Anindaemlak.com’a ve bu amaçla Anindaemlak.com’un izin verdiği diğer kişiler tarafından ulaşılabilmektedir. Kamuya açık bilgiler ile yetkili makamların talebi veya yasal olarak açıklama yapılması gereken durumlarda Üye’ye ait bilgiler açıklanabilir. Ayrıca, Anindaemlak.com’a üye sayısını artırmak ve işlettiği sistemi cazip kılmak için veya pazarlama amacıyla Üye’nin kimliğini/profilini üçüncü kişilere açıklayabilir veya Web Sitesi’nde belirtebilir.

2 - Bilgisayar korsanlığı yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak zararlardan dolayı Anindaemlak.com’ sorumluluk kabul etmez. Anindaemlak.com’un Üye’ye ait bilgileri toplaması, depolaması, istatistiki amaçlarla veya Üye’ye verilecek hizmet çerçevesinde veya öngörülen diğer hallerde kullanması, diğer kurumlarla paylaşması, işbu Sözleşme ve Web Sitesi’nde yer alan diğer hükümlere tabi olacaktır.

3 - Anindaemlak.com’un Üye ile ilgili olarak elde ettiği bilgiler aşağıda belirtilen üç şekilde temin edilmektedir.

a-Web Sitesi’nin faaliyet amaçları doğrultusunda diğer üyelere gerekli bilgiler sağlamak, ziyaretçilere daha iyi bir hizmet sunmak ve istatistiksel veriler elde etmek amacıyla da bilgi istenebilir ve elde edilen bilgiler bu amaçlarla kullanılabilir. Bu yolla Üye’den elde edilen bilgiler tamamen Üye’nin özgür iradesiyle sağlanan bilgilerdir. Verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olması Üye’nin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemelidir. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep edilen hizmetin geçerliliğini, sorumluluk veya hakları etkileyebilir. Böyle bir durumda Anindaemlak.com’u hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle Anindaemlak.com bir zarara uğradığı takdirde bu zararı tazmin yükümlülüğü Üye’ye aittir.

b-Üye’nin verdiği bilgilerin doğrulanması ve adres, telefon numarası gibi bilgilerin güncel tutulması gibi amaçlarla ve sadece Anindaemlak.com tarafından uygun ve gerekli görülmesi halinde, üçüncü kişi ve kurumlardan elde edilen bilgilerdir. Bu şekilde bilgi elde edilmesine ve kaydedilmesine Üye peşinen muvafakat eder. Ancak, Anindaemlak.com’un bu tür bilgileri araştırma veya kontrol gibi bir mecburiyeti yoktur.

c- Web Sitesi’ne ve hizmetlere olan talebi belirlemek amacıyla üye ve kullanıcıların Web Sitesi’nde ziyaret ettiği bölümler ve IP adresleri kayıt altına alınabilir. Bu bilgiler üye ve kullanıcıların ihtiyacına göre şekillendirilecek içerik ve reklam çalışmaları hazırlamak amacıyla kullanılabilir. IP adresleri, kullanıcıları tanımlamayı ve açık demografik bilgilerinin toplanmasını sağlar. Anindaemlak.com IP adreslerini sunuculardaki sorunların giderilmesi ve Web Sitesi’ni yönetmek için de kullanabilir.

d- Üye, Anindaemlak.com’un kendisine telefon, çağrı merkezi, faks, elektronik posta ve kısa mesaj yoluyla, bilgilendirme, reklam veya pazarlama amacıyla gönderilenler dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik ileti göndermesine muvafakat ettiğini ve izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, gönderilen ticari elektronik ileti listesinden çıkmak için iletilerde yer alan iptal imkanını kullanabilir.Madde 5
Fikri Haklar

1 - Web Sitesi’nde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, kod, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları ile İçerik ve Web Sitesi’nde yer alan diğer tüm eserlerin telif hakları Anindaemlak.com veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Sözleşmenin yapılmış olması veya bu Sözleşme kapsamında Web Sitesi’ndeki hizmetlerden yararlanılması, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Üye’ye hiç bir hak vermez, kaynak göstererek dahi kullanılamaz. Üye, Web Sitesi’nde yer alan hiçbir unsuru kopyalamamayı, çoğaltmamayı, işlememeyi, dağıtmamayı veya bunlardan türemiş çalışmalar yapmamayı veya hazırlamamayı ve hiçbir şekilde anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

2 - Üye, Web Sitesi ve e-mail yoluyla görüş ve önerilerini Anindaemlak.com’a bildirebilir. Üye, Anindaemlak.com’un söz konusu görüş ve önerileri istediği gibi kullanma ve/veya kullanmama hakkı olduğunu ve bu yüzden her hangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

3 - Anindaemlak.com’un izni olmaksızın Web Sitesi’ne link vermek, Web Sitesi’nde yayınlanan herhangi bir bilgiyi başka bir mecra yada internet sitesinde kullanmak, çoğaltmak ve yayınlamak kesinlikle yasaktır.

4 - Üye, Web Sitesi’ni kullanırken gireceği tüm ilan, bilgi, resim, fotoğraf veya diğer her türlü verinin üçüncü kişilerin fikri haklarını ihlal etmediğini, üçüncü kişilerden gelebilecek tüm taleplerin muhatabının kendisi olacağını ve Anindaemlak.com bu taleplere karşı koruyacağını, Anindaemlak.com’un bu yüzden uğrayacağı veya uğrayabileceği zararları ilk talepte ve itirazsız olarak tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.Madde 6
Sorumluluk Esasları Anindaemlak.com’un Yetkileri

1 - Anindaemlak.com’a sadece emlak alım-satım, kiralama işlerini kolaylaştırmak amacıyla Web Sitesi’ni kullanıma sunmakta olup, web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerde alıcı, satıcı, temsilcilik, acenta, simsarlık, vekalet, kefalet, garanti, komisyonculuk, mümessillik, danışmanlık veya burada belirtilmeyen diğer her hangi bir hukuki sıfatı yoktur. Üye’nin Web Sitesi kanalıyla işlem yapması, üçüncü kişilerle ilişkiler tesis etmesi, alım satım, kiralama ve diğer şekillerle ticaret yapması, Üye ve diğer üçüncü kişilerle Anindaemlak.com arasında, söz konusu işlemlerden kaynaklanan her hangi bir hukuki ilişki veya sorumluluk oluşturmaz. Bu işlemlerin tarafı ve sorumlusu sadece üye’dir.

2 - Üye, web Sitesi’ni kullanırken iyi niyet ve dürüstlük kuralarına uygun davranmayı, yasalara ve diğer hukuki düzenlemelere saygılı olmayı, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmemeyi, gizlilik kurallarına uymayı ve Web Sitesi üzerinden yaptığı işlemlerde Anindaemlak.com ve üçüncü şahıslara karşı doğan tüm yükümlülüklerini tam ve eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. Üye’nin, web Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde web Sitesi’nden bilgi çekmesi yasaktır. Bu yasağa uyulmaması halinde, TCK. mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak Anindaemlak.com tarafından savcılığa şikayette bulunulabilir.

3 - Anindaemlak.com önceden bir bildirime veya her hangi bir kimsenin iznine ihtiyaç duymaksızın, Web Sitesi’nin kullanım amacını, şeklini ve usullerini, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını, içeriğini, verilen hizmetleri, değiştirebilir, Üye’den bilgi ve belgeler talep edebilir, Web Sitesi’ni iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir, Üye’nin Web Sitesi’ni kullanmasını engelleyebilir. Bunlardan dolayı Anindaemlak.com’dan işbu Sözleşmede açıkça belirtilenler dışında hiç bir hak talep edilemez. Teknik sebeplerden veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya zorunlu sebeplerden dolayı da Anindaemlak.com mesul tutulamaz.

4-Anindaemlak.com 5651 sayılı yasa kapsamında “yer sağlayıcı” statüsündedir. Ve üye tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Üye’nin Web Sitesi kanalıyla yaptığı işlemlerin kaçakçılık, gümrük mevzuatına aykırılık, hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya diğer bir şekilde suç teşkil eden bir eylem olması halinde, bu fiillere ilişkin tüm cezai sorumluluklar Üye’ye aittir. Web Sitesi’ni kullanarak yaptığı işlemlerin ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesinin hukuki tüm sorumluluğu da tek başına üye’ye aittir.Madde 7
Süre

İşbu Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Taraflardan her biri 7 (yedi) gün önceden yapacağı bir ihbarla istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Ancak, fesih tarihine kadar satın alınmış olan abonelik paketleri geçerliliklerini kendi süreleri içinde korurlar ve bu abonelik paketlerinden doğan Anindaemlak.com alacakları tam olarak ödenir. Peşin ödenmiş üyelik aidatlarından iade yapılmaz. Ancak, fesih bildiriminde bulunan taraf Anindaemlak.com’un ise, peşin ödenen üyelik aidatının fesih tarihinden sonraya isabet eden kısmı Üye’ye iade edilir. Taraflar, bu şekilde yapılan fesih nedeniyle birbirlerinden başkaca hiçbir talepte bulunamazlar.Madde 8
Diğer hükümler

1 - Üye, işbu Sözleşme altındaki yükümlülüklerinin her hangi birini ihlal ettiği takdirde, bundan doğan tüm sorumluluk kendisine ait olacağı gibi, bu ihlalin, Anindaemlak.com ve üçüncü kişiler nezdinde doğuracağı tüm zararları da tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Buna rağmen Anindaemlak.com’un sorumlu tutulduğu durumlarda, Anindaemlak.com’un Üye’ye rücu hakkı vardır.

2 - Anindaemlak.com’ Üye’yle diğer üye veya son kullanıcılar arasındaki ilişkiler nedeniyle hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. Anindaemlak.com hiç bir şekilde, diğer üyelerin veya son kullanıcıların Üye’yle sözleşme yapacaklarını, iyiniyetli olduklarını, borçlarını ifa kabiliyetlerinin varlığını, borçlarının ifasını, beyanlarının doğruluğunu, işlem yapmaya yetkili olduklarını ve benzer diğer hususları garanti etmez. Anindaemlak.com, Üye’nin gireceği hukuki ilişkilere tamamen yabancıdır ve bunlara ilişkin hiç bir sorumluluğu yoktur. Sorumluluğun tamamı Üye’ye aittir. Anindaemlak.com’un bu hukuki ilişkilerin dışında olması, Üye’nin işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerinin hiç birine halel getirmez.

3- Anindaemlak.com yararlı olacağını düşündüğü haber, ilan, makale ve benzeri hususlara Web Sitesi’nde yer verebilir, diğer web siteleriyle linkler oluşturabilir. Anindaemlak.com, bunlarda yer alan bilgi ve yorumların doğruluğunu, amaca uygunluğunu, isabetli olmasını garanti etmez. Anindaemlak.com tarafından sağlanan hizmetler hiçbir şekilde tavsiye niteliğinde değildir. Üye bunları kendi sorumluluğu altında değerlendirir. Bu yüzden zarara uğradığı iddiasıyla Anindaemlak.com’dan bir talepte bulunamaz.

4 - Anindaemlak.com’a yasal tebligat yollarının yanısıra, işbu Sözleşme kapsamında Üye’ye yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-mail vs.) Üye’ye gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.

5 - İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir. Taraflar arasında işbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri münhasır yetkilidir. Bu uyuşmazlıklarda, Anindaemlak.com’uin defter ve kayıtları tek ve kesin delil olacaktır. Taraflar, elektronik ortamda ve Web Sitesi üzerinde gerçekleşen işlemlere ait, Anindaemlak.com tarafından alınmış, bilgisayar çıktılarının da kesin delil niteliği taşıyacağı konusunda mutabık kalmışlardır.

6 - Madde başlıkları kolaylık amacıyla konulmuş olup, Sözleşmenin yorumunu etkilemeyecektir.

7 - İşbu sözleşmenin kabulü, varsa Taraflar arasında yapılmış önceki üyelik sözleşmesini ortadan kaldırır ve onun yerine geçer.

8- Üyelik Sözleşmesi Onayı; üye sözleşme formundaki talep edilen gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz girdikten sonra onay butonuna bastığında aktif hale gelen ve sistem tarafından otomatik olarak üretilen alfa nümerik üyelik sözleşme onay numarası aynı zamanda okudum kabul ediyorum değerini taşıyacaktır. Referans kodu sözleşmeyi okuyarak onayladığını göstermektedir. Ayrıca bu referans kodu ve kabul onay tarihi www.anindaemlak.com üye paneli hesabım kısmında gösterilecektir.

siluet